Αγροτική Έκφραση

Παράταση βιολογικών μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» (Κτηνοτροφία-Γεωργία) παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέχρι και την Τρίτη 28.02.2017.

Posted in Ειδήσεις.