νεοι_αγροτες

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Β ΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ανηλειμένες υποχρεώσεις

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Β ΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ανηλειμένες υποχρεώσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑαΤ που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης θα πληρωθούν σε σύνολο  11.200 αγρότες από την πρόσκληση του 2014 για την πλήρωμη της δεύτερης δόσης αλλά και 2.282 δικαιούχοι από τα υπόλοιπα του 2009.Σύμφωνα με την απόφαση , αναμένεται να πραγματοποιηθούν πληρωμές ύψους 68.818.035 ευρώ στους δικαιούχους εντός της περιόδου 2016-2020, αναλόγως με τα αιτήματα πληρωμών. στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

ΝΕΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ-Μ112-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι.pdf

Posted in Αγροτική Έκφραση, Πληρωμές.