Αγροτική Έκφραση

Άμυνα αγροτών στις κατασχέσεις των τραπεζών

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο ΛΑΛΟΥΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άμυνα αγροτών στις κατασχέσεις των τραπεζών

 

Το δικηγορικό γραφείο ΛΑΛΟΥΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχουμε εστιάσει στην κρίσιμη κατηγορία των Κόκκινων Δανείων, στην οποία υπάγονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών.

Τα θέματα που μας τίθενται είναι πολλά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αγροτών:

Ο δανειολήπτης αγρότης έχει νέα προθεσμία  να αμυνθεί με ανακοπή κατά της τράπεζας που προβαίνει σε κατάσχεση εκτελώντας διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί με αίτηση της, ακόμη και αν έχει χάσει την προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής. Αυτή η ανακοπή δεν του δίνει δικαίωμα να ζητήσει με αίτηση του την αναστολή της εκτέλεσης. Για να σταματήσει η κατάσχεση πρέπει να ασκήσει ανακοπή κατά της εκτέλεσης στα δικαστήρια του τόπου εκτέλεσης που είναι, όταν επιχειρεί η τράπεζα κατάσχεση χρημάτων του αγρότη στον λογαριασμό που τηρεί σε τράπεζα, όχι ο τόπος που είναι η κατοικία και τα ακίνητα του δανειολήπτη αγρότη αλλά η Αθήνα.

Προτρέπουμε τους αγρότες να συμβουλεύονται δικηγορικά γραφεία για τις δυνατότητες που έχουν να ενεργήσουν κατά των κατασχέσεων των τραπεζών. Μπορούν να αποφύγουν την κατάσχεση τόσο των ακινήτων τους όσο και των επιδοτήσεων τις οποίες έχουν βάλει στόχο οι τράπεζες.

 

Posted in Εκδηλώσεις.