Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης με προϋπολογισμό 315 εκατ. ευρώ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε 28/11 την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»-Net Metering του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου. Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%.
Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.
Ερωτηματικά προκαλεί όμως το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα το ΠΣΚΕ όπου θα υποβάλονται τα λεγόμενα «Σχεδία Βελτίωσης».

Δείτε αναλυτικά την προκύρηξη:

Download (PDF, Unknown)

Posted in Ειδήσεις.