Η BASF υπογράφει συμφωνία για την εξαγορά σημαντικών τμημάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Bayer στον τομέα των σπόρων και ενός μη-εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου

 

  • Η BASF ενισχύει και επεκτείνει τις προσφερόμενες λύσεις του τομέα Agricultural Solutions
  • Ενδιαφέρουσες και στοχευμένες προσθήκες που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντωνσεσημαντικέςκαλλιέργειες σε επιλεγμένες χώρες
  • Ενισχύει τη δέσμευση της BASF για τη γεωργία, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ludwigshafen, Γερμανία – 13 Οκτωβρίου 2017 – Η BASF υπόγραψε συμφωνία εξαγοράς σημαντικών τμημάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Bayer στον τομέα των σπόρων και ενός μη-εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου. Η Bayerπροτίθεται να προβεί σε αποεπένδυσηαυτών των περιουσιακών της στοιχείων στο πλαίσιο της προγραμματισμένηςεξαγοράς της Monsanto. Η συνολική τιμή αγοράς ανέρχεται στα 5,9 δις ευρώ τοιςμετρητοίς ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές κατά την οριστικοποίηση της συναλλαγής.Τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν περιλαμβάνουν την παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα της Bayer στο μη-εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο (glufosinate-ammonium), με τις εμπορικές ονομασίεςLiberty®, Basta® και Finale®, καθώς επίσης και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των σπόρων για βασικές εκτατικές καλλιέργειες σε επιλεγμένες αγορές: υβρίδια ελαιοκράμβης (κανόλα) στη Βόρεια Αμερική με την εμπορική επωνυμίαInVigor®, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία γενετικών χαρακτηριστικών LibertyLink®, ελαιοκράμβηκυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές, βαμβάκι σε Αμερική και Ευρώπη, καθώς επίσης σόγια στην Αμερική. Στη συναλλαγή περιλαμβάνονται επίσης η έρευναστον τομέατων γενετικών χαρακτηριστικών και της γενετικής βελτίωσης της Bayer για αυτές τις καλλιέργειες, καθώς και το γενετικό χαρακτηριστικό και εμπορικό σήμα LibertyLink®.

Όσον αφορά το έτος 2016 συνολικά, οι πωλήσεις των δραστηριοτήτων που η BASFθα εξαγοράσει από την Bayer ανήλθαν σε περίπου 1,3 δις ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) σε 385 εκατομμύριαευρώ. Η συναλλαγή υπόκειται στο κλείσιμο της συμφωνίας εξαγοράς της Monsanto από τηBayer και από την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Το κλείσιμό της αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2018.

«Με την επένδυσήμας αυτή,δράττουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε πολύ ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία σε βασικές εκτατικές καλλιέργειες και αγορές. Θα αποτελέσει στρατηγική προσθήκη στην καθιερωμένη και επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα φυτοπροστασίας της BASF, καθώς επίσης και στις δικές μας δραστηριότητες στη βιοτεχνολογία», δήλωσε ο Δρ.KurtBock, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASFSE. «Αυτή η εξαγορά θα βελτιώσει περαιτέρω τις λύσεις που προσφέρουμεστη γεωργία, οι οποίες αποτελούν κεντρικό πυλώνα του χαρτοφυλακίου της BASF».

Η εξαγορά συμπληρώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα της BASF στον τομέα της φυτοπροστασίας, ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ζιζανιοκτόνων της εταιρείας και σηματοδοτεί την είσοδό της στον τομέα των σπόρωνμε ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία σε βασικές γεωργικές αγορές. «Με τη δημιουργία της νέας, αποτελεσματικής ομάδας και του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου, θα προσφέρουμε στους αγρότες μεγαλύτερο φάσμα επιλογών σε λύσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους για σπόρους υψηλής ποιότητας καθώς και για χημική και βιολογική φυτοπροστασία», εξηγεί η SaoriDubourg, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASFSE και υπεύθυνη για τον τομέα Γεωργικών Λύσεων. «Επίσης, αυτή η συναλλαγή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη και θα ενισχύσει τη δυναμική της εταιρείας για καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο».

Περισσότερα από 1800 άτομα προσωπικό από τα εμπορικά τμήματα, και τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, γενετικής βελτίωσης και παραγωγής θα μεταφερθούν από τηBayer στηBASF. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν έδρα κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βραζιλία, Καναδά και Βέλγιο. Επιπρόσθετα, η BASF θα αποκτήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησηςγλυφοσινικούαμμώνιου(glufosinate-ammonium) σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, τις εγκαταστάσεις γενετικής βελτίωσης σπόρων στην Αμερική και Ευρώπη, καθώς επίσης τις εγκαταστάσεις έρευναςγενετικών χαρακτηριστικών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. “Θα χαρούμε να υποδεχθούμε τους νέους συναδέλφους μας στην BASF. Πρόκειται για επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία, αφοσίωση και κίνητρο που θα εμπλουτίσουν την ομάδα μας με την εξειδικευμένη γνώση τους στους τομείς της φυτοπροστασίας, των σπόρων και των γενετικών χαρακτηριστικών. Μαζί θα χαράξουμε την μακροπρόθεσμη επιτυχία της BASF, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των παραγωγών σε όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο MarkusHeldt, Πρόεδρος του τομέαΠροϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τοwww.basf.com/grow-with-us

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 114.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ηγκάματωνπροϊόντωνμαςδιαρθρώνεταισεπέντετομείς: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions και Oil & Gas. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους περίπου €58 δισεκατομμύρια το 2016. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS), του Λονδίνου (BFA) και της Ζυρίχης (AN). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

 

Σχετικά με τον τομέα Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF

Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF συνεργάζεται με αγρότες, επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και πολλούς άλλους. Με αυτή τη συνεργασία, η BASF μπορεί να διατηρεί ενεργή την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, μία μεγάλη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο και την αγορά, οι οποίοι υποστηρίζουν τους πελάτες μας ώστε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να είναι επιτυχημένη. Το 2016, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF κατέγραψε πωλήσεις πάνω από €5,6 δις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agriculture.basf.com ή ένα από τα κανάλια μας στα socialmedia.

 

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις.Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και παραδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου και στις διαθέσιμες πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξειςδεν αποτελούν εγγυήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα που περιγράφονται εδώ. Αντιθέτως, εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, ενέχουν διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, και βασίζονται σε υποθέσεις που πιθανώς να μην αποδειχθούν ακριβείς. Σε αυτούς τους παράγοντες επικινδυνότητας περιλαμβάνονται ιδιαίτερα όσοι αναφέρονται στις σελίδες 111-118 της Εταιρικής Έκθεσης της BASF για το 2016. Η Εταιρική Έκθεση της BASF διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση basf.com/report. Η BASF δεν αναλαμβάνει την υποχρέωσή ναεπικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου.

Posted in Επιχειρήσεις.