Νέα παραδείγματα υπολογισμού ιπποδύναμης τρακτέρ 

Επειδή μας ζητήσατε να συμπεριλάβουμε και άλλες περιπτώσεις, ετοιμάσαμε, για όσους επιθυμούν  να αγοράσουν τρακτέρ πάνω από 100 hp, Παρουσιάζουμε 9 περιπτώσεις σύγκρισης  με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, που αφορούσε τις προκηρύξεις 2011 και πίσω με το νέο, που αφορά την προκήρυξη 2017-2018. Στον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού έπαιζαν ρόλο και άλλοι παράγοντες όπως π.χ. αν ήσουν κάτοικος πεδινής, μειονεκτικής, ορεινής περιοχής, καθότι υπήρχε διαφοροποίηση στους δείκτες υπολογισμού οικονομικότητας μιας εκμετάλλευσης, η τιμή του τρακτέρ, ενώ με το νέο παίζει ρόλο ο νομός.Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν το νομό Λάρισας και ‘ ενώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις + /- %. ¨Όσον αφορά το νέο τρόπο υπολογισμού για το νομό Λάρισας ίδιες ιπποδυνάμεις έχουν και οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων όσον αφορά την Θεσσαλία , ενώ για το νομό Μαγνησίας είναι ελαφρώς παρακάτω. Πρακτικά, σύμφωνα με τον πίνακα, τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων φαίνεται ότι πάμε σε πολύ μικρότερες ιπποδυνάμεις .Ωστόσο να επισημάνουμε ότι συνεχίζουν οι φωνές που κάνουν λόγο ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές.και να αγοράζονται οι παραπάνω ΗΡ του ελκυστήρα από τους αγρότες.

Ντίνος Μακάς γεωπόνος

Posted in Αγροτική Έκφραση, Επικαιρότητα.