Η τυχερή της υποτροφίας της «Αγροτικής έκφρασης» για τα ΙΕΚ Open Mellon

Έληξε ο διαγωνισμός της πανελλήνιας εφημερίδας «Αγροτική έκφραση» και του  ΙΕΚ Αγροδιατροφής «Open Mellon», που εδρεύει στη Λάρισα, για την παροχή μιας υποτροφίας 2ετούς φοίτησης στην ειδικότητα «Γαλακτοκομία-Τυροκομία». Νικήτρια αναδείχτηκε η κα Χριστίνα Μαλαγάρη, στην οποία ο εκδότης της «Αγροτικής έκφρασης» κ. Χρήστος Αθανασιάδης παρέδωσε τη σχετική υποτροφία, παρουσία του προέδρου του ΙΕΚ Open Mellon κ. Χρήστου Γενιτσεφτσή.   Η εφημερίδα Αγροτική Έκφραση, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την διεκδίκηση της υποτροφίας, ενώ ο πρόεδρος του ΙΕΚ«Open Mellon»  κ Χρήστος Γενιτσεφτσής δήλωσε ικανοποιημένος και σχολίασε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος για σπουδές στον κλάδο της Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας από τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Γενιτσεφτή, αφορμή για την ίδρυση του «Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon» αποτέλεσε το γεγονός ότι ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι ένας από τους πλέον στρατηγικούς άξονες και κλάδους στους οποίους θα πρέπει να βασισθεί η εθνική οικονομία είναι η αγροτική παραγωγή, εντούτοις το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον αγροτικό πληθυσμό, όχι μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους νέους.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το “Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon”, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στον Αγροδιατροφικό τομέα. Υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν στην αναβάθμιση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας και διασφαλίζουν τις κατάλληλες προοπτικές απασχόλησης στους νέους και νέες που θα φοιτήσουν σ΄ αυτό, κατέληξε ο κ. Γενιτσεφτής.

Posted in Αγροτική Έκφραση.