προγράμμα ΠΑΑ εσπα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η Εκπαίδευση στο Αγροτικό χώρο – Επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στη Περιοχή της Αλεξάνδρειας»

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 7 Απριλίου από ώρα 19:30 μέχρι 21:00

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το μείζον παραγωγικό σύμπλεγμα της εθνικής οικονομίας, εντούτοις το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον αγροτικό πληθυσμό, όχι μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους νέους.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα αναλυθεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτή, καθώς και επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

19:15 – 19:30

Προσέλευση

19:30 – 19:45

Χρήστος Γενιτσεφτσής, Πρόεδρος της Αγροτικής Σχολής
OpenMellon

Παρουσίαση της Ημερίδας / Η Αγροτική Σχολή OpenMellon

19:45 – 20:15

Ντίνος Μακάς, γεωπόνος-εμπορικός διευθυντής της εφημερίδας
«Αγροτική Έκφραση»

Νέο ΠΑΑ 2014-2020 / Νιτρορύπανση, Σχέδια Βελτίωσης

20:15 – 20:45

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές, Γεωπόνος Υποδιευθυντής
Ι.ΙΕΚOpenMellon

Ειδικότητες – Προγράμματα Σπουδών στον Αγροτικό Τομέα

20:45 – 21:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Για την Αγροτική σχολή OpenMellon

Χρήστος Γενιτσεφτσής

Πρόεδρος Δ.Σ.

Posted in Εκδηλώσεις.