Δελτίο Τύπου Bayer: Διάλογος για το Μέλλον της Γεωργίας 2017

 

O Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της BayerAGέτοιμος να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή, της αγοράς και της κοινωνίας

 

  • Η παγκόσμια αγορά σπόρων και φυτοπροστασίας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
  • Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βραζιλία αναμένεται να επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς το 2018
  • Ήδη υπάρχει πρόοδος στην προγραμματισμένη εξαγορά της Monsanto / Αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία στις αρχές του 2018
  • Για το 2017 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ για την Έρευνα & Ανάπτυξη.
  • Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Επιστήμης Γεωργίας αναμένεται να φέρει 15 νέα προϊόντα στους αγρότες μέχρι το 2020
  • Εστίαση στην καινοτομία και στη βιωσιμότητα
  • Δέσμευση στη διαφάνεια

Μόνχαϊμ, 19 Σεπτεμβρίου 2017Η Βayer είναι πεπεισμένη ότι οι μακροπρόθεσμες τάσεις που επηρεάζουν τον παγκόσμιο γεωργικό τομέα θα παραμείνουν αμετάβλητες. «Παρά την αστάθεια που επικρατεί στη σύγχρονη αγορά, ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της εταιρείας μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή, της αγοράς και της κοινωνίας», είπε ο κ. Liam Condon, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer και Πρόεδρος του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του στο εταιρικό συνέδριο «Διάλογος για το Μέλλον της Γεωργίας 2017 – Future of Farming Dialog 2017» που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η εκδήλωση αυτή φέρνει κοντά βασικά στελέχη από διαφορετικούς τομείς της γεωργικής βιομηχανίας, με στόχο να τονίσει την ανάγκη που υπάρχει στις διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες -συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των κυβερνητικών εκπροσώπων, τηςακαδημαϊκήςκοινότητας, των εκπροσώπων των Μ.Κ.Ο.– να συνεργάζονται προς τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφής που θα είναι και το πιο κατάλληλο για το μέλλον.

«Η παγκόσμια αγορά σπόρων και φυτοπροστασίας, μετά από ένα δύσκολο 2016, παραμένει ευάλωτη και το 2017» σημείωσε ο κ. Condon. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού, η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτησητων καταναλωτών για την παραγωγή των τροφίμων με βιώσιμο τρόπο θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή τους, αλλά και στο παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στα εισοδήματα που προέρχονται από τη γεωργική δραστηριότητα. «Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με την σταθερά αυξανόμενη ζήτηση, για τροφή και πρώτες ύλες βιοκαυσίμου παγκοσμίως, οδηγούν στη μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης, η οποία και θα ενδυναμώσει τη θέση της εταιρείας μας» επεσήμανε ο κ. Condon.

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βραζιλία αναμένεται να επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς το 2018.

Μια επιχείρηση μπορεί συχνά να είναι ευάλωτη βραχυπρόθεσμα, όταν η δραστηριότητα της είναι εξαρτημένη από τις καιρικές συνθήκες και από τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών καιεντόμων, ειδικά όταν δραστηριοποιείται σε τροπικά κλίματα, όπως αυτό της Βραζιλίας. «Τα τελευταία δύο χρόνια, η μειωμένη παρουσία εχθρών / εντόμωνκαι η ξηρασία σε βασικέςπεριοχές της χώρας οδήγησαν στη μειωμένη ζήτηση για εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα» εξήγησε ο Condon. «Είχαμε σημαντική μείωση στις πωλήσεις και στα κέρδη σε συνδυασμό με τα ιστορικά υψηλά αποθέματα στο τέλος της χρονιάς της φετινής συγκομιδής στη Βραζιλία». Η κατάσταση των αυξημένων αποθεμάτων επηρεάζει το σύνολο της αγοράς, αλλά η Bayer ενδέχεται να επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της ισχυρής θέσης της στην αγορά και συγκεκριμένα στουςτομείς των εντομοκτόνων και των μυκητοκτόνων. Έχουν ήδη ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, όπως για παράδειγμα η ανακατανομή των προϊόντων σε διαφορετικές αγορές και η μείωση της χονδρικής πώλησης, προκειμένου να επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση.

 

«Η πρόβλεψη μας για τη Βραζιλία, συνολικά για το 2018, είναι ότι θα επιστρέψει στην ανάπτυξη» δήλωσε ο κ. Condon κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του στη Συνέντευξη Τύπου. Όπως αναφέρθηκε και με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου (Q2), εξαιτίας των συνθηκών στη Βραζιλία, η Bayer προβλέπει για το 2017 πωλήσεις μικρότερες των 10 δις ευρώ (στο παρελθόν: οι πωλήσεις ξεπερνούσαν τα 10 δις) στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε μια χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία πτώση λαμβάνοντας υπόψη τις ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο.

 

Η Καινοτομία είναι Σημαντική για τη Βιώσιμη Γεωργία

Εστιάζοντας την ομιλία του στην βιώσιμη γεωργία, ο Liam Condon επιβεβαίωσε,επίσης, τη δέσμευση του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας να επενδύσει στην καινοτομία και να αναπτύσσει εξατομικευμένες αγρονομικές λύσεις για τους παραγωγούς, προκειμένου να ανταποκριθούνστις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Condon τόνισε ότι η προτεινόμενη εξαγορά της Monsanto αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει στη θετική διαμόρφωση του μέλλοντος της Γεωργίας. «Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία διατίθεται τόσο στους μεγάλους όσο και στους μικρούς παραγωγούς ανά τον κόσμο. Μόνο τότε μπορούμε να συνεισφέρουμε σημαντικά στη διασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματοςσίτισηςπαγκοσμίως».

Ταυτόχρονα, η Bayer δεσμεύεται να συμβάλει στην επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ που σχετίζονται με την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας, την προώθηση της καλής υγείας και ευημερίας, τις βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες, τα υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής καθώς και τη δράση για το κλίμα και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ήδη υπάρχει πρόοδος στην προγραμματισμένη εξαγορά της Monsanto / Αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία στις αρχές του 2018

Σχετικά με τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο της εξαγοράς, ο κ. Condon δήλωσε ότι η εταιρεία σημειώνει πρόοδο. Στα τέλη του Ιουνίου 2017, η Bayer υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για έγκριση σε θέματα που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Στις 22 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα φάσης ΙΙ.

Μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Bayer υπέβαλε αίτημα, τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, ζητώντας παράταση 10 εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018, για την αξιολόγηση. Στόχος του αιτήματος της παράτασης ήταν η πιο αποτελεσματική αξιολόγηση, δεδομένου του μεγέθους της συναλλαγής. «Με βάση αυτήν την εξέλιξη, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας τοποθετείται πιο κοντά στις αρχές του 2018 παρά στο τέλος του 2017», είπε ο Condon. Η Bayer έχει υποβάλει αιτήσεις εκκαθάρισης σχεδόν σε όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες στο σύνολο τους είναι 30 και έχει ήδη λάβει τις εγκρίσεις από περίπου το ένα τρίτο αυτών.

 

 

Τα προϊόντα Ψηφιακής Γεωργίας(DigitalFarming) έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες

 

Οκ. Condon αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. «Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα μας  Ψηφιακής Γεωργίας από το 2015 έως το 2020». Ήδη σήμερα, τα περισσότερα νέα γεωργικά μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με λειτουργίες ακριβείας. Τα νέα εργαλεία βοηθούν τους παραγωγούςνα βελτιστοποιούν τις εισροές,όπως λιπάσματα και φυτοπροστατευτικοί παράγοντες, με αντίστοιχες βελτιώσεις στις αποδόσεις και την ποιότητα. «Οι καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής γεωργίας βοηθούν μικρούς και μεγάλους παραγωγούς να καλλιεργούν πιο υγιείς σοδειές, πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα», δήλωσε ο κ. Condon.

Οι λύσεις που προσφέρει η Ψηφιακή Γεωργία συμβάλλουν επίσης στην ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας όσον αφορά τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. «Συνεπώς, συνεργαζόμαστε στενά με εξαιρετικά ικανούς εταίρους όπως η Bosch και η FaunaPhotonics, πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως η Quantified Planet. Με τη δωρεά και την ανταλλαγή δεδομένων, συμβάλλουμε στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα προς όφελος τόσο της γεωργίας όσο και της κοινωνίας».

Αυτή τη στιγμή, η Bayer παρέχει ψηφιακές λύσεις σε περισσότερες από 30 χώρες και στοχεύει στην ταχεία περαιτέρω επέκτασή της. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τεράστιες δυνατότητες όχι μόνο σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουκρανία και η Ρωσία, αλλά και για τους μικροκαλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διευκόλυνση των μικροκαλλιεργητών να επιτύχουν τις γεωργικές τους δυνατότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας με βιώσιμο τρόπο και τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών και των κοινοτήτων τους.

Επένδυση στην Έρευνα&Ανάπτυξη ύψουςπερίπουενόςδιςευρώ

 

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του, ο κ. Condon πλαισιώθηκε απότον κ. AdrianPercy, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης παγκοσμίως για τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, ο οποίος παρουσίασεπερισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις επενδύσεις της Bayer στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης. «Στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, επενδύουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να φέρουμε νέα προϊόντα στην αγορά και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που επηρεάζουν τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο», επεσήμανε ο κ. Percy. «Θεωρούμε ευθύνη μας να ακούμε τους πελάτες μας ώστε να κατανοούμε τα συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή, διευκολύνοντάςτην παροχή προσαρμοσμένων αγρονομικών λύσεων που ταιριάζουν καλύτερα στις ατομικές ανάγκες τους».

ΤοΤμήμαΈρευνας&ΑνάπτυξηςτηςΕπιστήμης Γεωργίαςαναμένεταιναφέρει 15 νέαπροϊόντα στουςπαραγωγούςμέχριτο 2020

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τις καινοτόμες λύσεις μας, όπως τα μυκητοκτόνα Luna και Aviator Xpro καθώς και το εντομοκτόνο Sivanto, τα οποία αποτελούν όλα αποδείξεις της ικανότητάς μας να καινοτομούμε. Αξίζει, επίσης, να γίνει αναφορά στους σπόρους σόγιας LibertyLink και τις υβριδικές ποικιλίες κανόλα InVigor με την πατενταρισμένη τεχνολογία μας για την μείωση του θρυμματισμού των λοβών (καρπών)», δήλωσε ο κ. Percy. «Τα προϊόντα αυτά έχουν συμβάλει σημαντικά στα έσοδα μέσα σε λίγα μόνο χρόνια». Η Bayer διαθέτει στηνπροϊοντική της σειρά στο κομμάτι της Ανάπτυξηςποικιλία λύσεων φυτοπροστασίας φυσικής προέλευσης, όπως, το Poncho ™ / VOTiVO ™ 2.0. Ένα δεύτερο, συμπληρωματικό βακτήριο αυξάνει την παραγωγικότητα του εδάφους γύρω από τη ρίζα, με αποτέλεσμα την αύξηση των διαθέσιμων θρεπτικών ουσιών για το φυτό.

Ο κ.Percyσυνόψισεεπίσης την τρέχουσα προϊόντική σειρά Έρευνας & Ανάπτυξης του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας με 15 δραστικά συστατικά και βελτίωσηγενετικών χαρακτηριστικών που θα εισαχθούν στην αγορά από το 2017 έως το 2020. Η ολοκληρωμένηπροϊόντική σειρά περιέχει επίσης περισσότερα από 100 projects διαχείρισης του κύκλου ζωής προϊόντων που κυκλοφορούν καθώς και αρκετές εκατοντάδες νέες ποικιλίες σπόρων σελαχανικών και σπόρων για μεγάλες καλλιέργειες. Οι δραστηριότητες του τμήματοςΈρευνας & Ανάπτυξηςπαγκοσμίως καθοδηγούνται από τους αντίστοιχους στόχους για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανεκπλήρωτων αναγκών των καλλιεργητών παγκοσμίως, με μελλοντικές καινοτόμες λύσεις στη συμβατική και φυσικής προέλευσης φυτοπροστασίακαθώς και με τεχνολογία βελτίωσης γενετικών χαρακτηριστικών.

Ενώ η Bayer διαθέτει μια ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης παγκόσμιας κλάσης που εργάζεται εσωτερικά για την καινοτομία, η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει μια επιτυχημένη εξωτερική πλατφόρμα καινοτομίας για να επωφεληθεί από την εμπειρία και τη δύναμη πολλών ιδρυμάτων, οργανισμών από την ακαδημία και τη βιομηχανίακαι νεοφυών επιχειρήσεων με κοινά κίνητρα και στόχους. «Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες έρευνας, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσηςκαι χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, συνεργαζόμαστε σε πολλαπλά μέτωπα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε και να καινοτομούμε στη γεωργία», δήλωσε ο κ. Percy. Πρόσφατα, η Bayer και η GinkgoBioworks από τη Βοστώνη ήρθαν σε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης επικεντρωμένης στο φυτικό μικροβίωμα με μια αρχική εστίαση στη σταθεροποίηση του αζώτου. Η βελτίωση της ικανότητας των μικροοργανισμών να παράγουν αζωτούχα λιπάσματα διαθέσιμα για τα φυτά προσφέρει ένα σημαντικό δυνητικό όφελος για βιώσιμη γεωργία και λύσεις επόμενης γενιάς στις μεγαλύτερες προκλήσεις των παραγωγών.

Τοκόστοςτηςκαινοτομίαςαυξάνεται

 

Τα τελευταία χρόνια, η μέση επένδυση που απαιτήθηκε για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος στην αγορά έχει αυξηθεί, λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των ρυθμιστικώναρχών. Ο κ. Percy είναι πεπεισμένος ότι η Bayer κάνει τη διαφορά μέσω επιστήμης τελευταίας τεχνολογίας και, παράλληλα, βοηθώντας τους παραγωγούςσε όλο τον κόσμο να παράγουν τρόφιμα, ζωοτροφές, φυτικές ίνες και βιοκαύσιμα υψηλής ποιότητας με βιώσιμο τρόπο.

«Για να διασφαλίσουμε αυτές τις επενδύσεις, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που να ευνοεί την καινοτομία και τη συνεργασία στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη αλυσίδα αξίας», επεσήμανε ο κ. Percy. «Ο κλάδος μας εξαρτάται από την επιστημονική έρευνα για να επιτραπεί η ανάπτυξη των μετασχηματιστικών τεχνολογιών που απαιτούνται για τη μελλοντική διασφάλιση τροφής. Εάν το κοινό δεν εμπιστεύεται την επιστήμη μας, τότε η συγκεκριμένη ασφάλεια θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο».

Δέσμευση γιαδιαφάνεια

Ο κ. Percy επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση της εταιρείας για ασφάλεια και διαφάνεια κάνοντας αναφορά σε μια πρωτοβουλία της Bayer για την παροχή πρόσβασης σε στοιχεία από μελέτες για την προστασία των καλλιεργειών που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Αρχικά, οι περιλήψεις των μελετών για μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών θα διατίθενται μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής πύλης της Bayer. Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο, infographics και περαιτέρω επεξεργασμένου επιστημονικού υλικού. Ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος στα τέλη του 2017. Στην επόμενη φάση, οι χρήστες θα μπορούν επίσης να ζητήσουν πρόσβαση σε πλήρεις και αναλυτικές εκθέσεις μελετών σχετικά με την ασφάλεια.

«Θέλουμε όλοι – από το ευρύ κοινό μέχρι την επιστημονική κοινότητα – να είναι σε θέση να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν με ένα τρόπο γρήγορο και εύκολα κατανοητό», είπε ο κ. Percy. «Θέλουμε, επίσης, το ευρύ κοινό να κατανοήσει το γιατί και πώς πραγματοποιούμε τις μελέτες σχετικά με την ασφάλεια. Αυτή είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την έναρξη ενός αμοιβαία επωφελούς διαλόγου με το ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο που η Bayer διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων της».

Η κοινωνική αποδοχή παίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

«Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία ο λαϊκισμός και η πολιτική πόλωση θέτουν σε κίνδυνο την αποδοχή της σύγχρονης επιστήμης», σημείωσε ο κ. Liam Condon στην εναρκτήρια ομιλία του. «Ορθώς επιβεβαιωμένα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούνται από ανθρώπους που προτιμούν να πιστεύουν σε φήμες και εκστρατείες που βασίζονται στο συναίσθημα», συνέχισε κάνοντας αναφορά σε ένα πρόσφατο νικητή του βραβείου Νόμπελ: «Αποκτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ανοίγει ο δρόμος για τις επιστημονικές ανακαλύψεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση υγιεινής τροφής ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Percy υπογράμμισε ότι όλοι οι άνθρωποι του κλάδου θα πρέπει να ακούν περισσότερο τις ανησυχίες των καταναλωτών απαντώντας με σαφή και διαφανή τρόπο στις ερωτήσεις που έχουν σχετικά με τις καινοτομίες στη γεωργία. Σύμφωνα με μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η Bayer σε 10.000 ανθρώπους σε 10 χώρες, περισσότεροι από 9 στους 10 ανθρώπους πιστεύουν ότι η εξασφάλιση ασφαλών, προσιτών και θρεπτικών τροφίμων για όλους μέσω της καινοτομίας αποτελεί επείγον ζήτημα. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές παραμένουν σκεπτικοί όσον αφορά στην εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη και την έρευνα.

«Η αποδοχή της κοινωνίας είναι καθοριστική», σημείωσε ο κ. Percy ζητώντας την εφαρμογή μίας προσέγγισης η οποία εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας καλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας, ιδίως των νεότερων καταναλωτών, μέσω της ενεργού ακρόασης, του ανοιχτού διαλόγου και της καλύτερης εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη της καινοτομίας. «Για το λόγο αυτό στο φετινό Διάλογο για το Μέλλον της Γεωργίαςσυγκαλέσαμεμια ποικιλόμορφη ομάδα φέρνοντας σε επαφήεκπροσώπους από όλες τις σημαντικές ομάδες». Το πρόγραμμα AgVocacy της Bayer παρέχει, για παράδειγμα, ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ανθρώπους του κλάδου βοηθώντας τους να μοιραστούν και να εξηγήσουν το έργο τους στους καταναλωτές, ενώ εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το BayLabs και τα Youth Ag-Summitκαι τοMaking Science Make Sense βοηθούν στην γνωριμία της νέας γενιάς με την επιστήμη. Επιπλέον, το πρόγραμμα Bayer Bee Care καθώς και η πρωτοβουλία Bayer Forward Farming αποτελούν σημαντικές πλατφόρμες διαλόγου που συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

«Χωρίς την έρευνα της βιομηχανίας, οι καινοτομίες στη γεωργία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών μας σε τρόφιμα θα μειωθούν σημαντικά. Ως επιστήμονες, η πρόκλησή μας είναι να εμπλακούμε αποτελεσματικά και να επικοινωνήσουμε σε αυτά τα θέματα», συνοψίζει ο κ. Percy. «Το μέλλον της διατροφής εξαρτάται από την δημιουργία ενός ισχυρότερου δεσμού μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας».

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή

 

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2016, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 115.200 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 46,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,6 δις ενώ οι  δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,7 δις. Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Τομέα Πολυμερών, ο οποίος εισήλθε στο χρηματιστήριο στις 6 Οκτωβρίου 2015, ως ανεξάρτητη εταιρεία με την επωνυμία Covestro. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BayerΕλλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr

Επικοινωνία

Σόνια Μουσαβερέ, Τηλ. +30 210 618 75 62

e-mail: sonia.mousavere@bayer.com

Βάλια Μασούρα, Τηλ. +30 210 616 63 11

e-mail: vassiliki.massoura@bayer.com

 

 

Προειδοποιήσεις για τις Δηλώσεις που αποβλέπουν στο μέλλον

Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα επικοινωνία αποτελούν «Δηλώσεις που αποβλέπουν στο μέλλον». Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αντικατοπτρίζουν ή προβλέπουν οι «Δηλώσεις που αποβλέπουν στο μέλλον». Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: Ο κίνδυνος οι μέτοχοι της εταιρίας Monsanto  να μην εγκρίνουν τη συναλλαγή ,  Αβεβαιότητες ως προς το χρόνο της συναλλαγής ,το ενδεχόμενο τα μέρη να μην επιτύχουν τις αναμενόμενες συνέργειες και την αναμενόμενη λειτουργική απόδοση στη συγχώνευση εντός των αναμενόμενων χρονοδιαγραμμάτων ή και καθόλου και να ενσωματωθούν με επιτυχία οι δραστηριότητες της Monsanto σε εκείνες της BayerAktiengesellschaft (Bayer), μια τέτοια ενσωμάτωση μπορεί να είναι πιο δύσκολη, χρονοβόρα και δαπανηρή από ό, τι αναμενόταν, τα έσοδα μετά από τη συναλλαγή μπορεί να είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, το κόστος λειτουργίας, η απώλεια πελατών και η διαταραχή των επιχειρηματικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένης της δυσχέρειας στις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τους πελάτες ή τους προμηθευτές) μπορεί να είναι μεγαλύτερες των αναμενόμενων μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η παραμονή ορισμένων βασικών στελεχών στην Monsanto, κίνδυνοι που συνδέονται με την απόσπαση προσοχή της διοίκησης από τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω της συναλλαγής ,  η μη πλήρωση των προϋποθέσεων της συναλλαγής ή η μη επίτευξη των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, που απαιτούνται για τη συναλλαγή, με τους όρους που αναμένεται ή εντός των αναμενόμενων χρονοδιαγραμμάτων, η δυνατότητα των μερών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, την ολοκλήρωση και τη λογιστική και φορολογική διαχείριση της συγχώνευσης, ο αντίκτυπος του δανεισμού που έλαβε η Bayer σε σχέση με τη συναλλαγή και η πιθανή επίπτωση στη βαθμονόμηση του συνολικού χρέους της Bayer, τα αποτελέσματα του συνδυασμού των επιχειρηματικών δράσεων της Bayer και της Monsanto, συμπεριλαμβανομένων της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης της ενιαίας εταιρείας, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τη στρατηγική και τα μελλοντικά σχέδια, άλλοι παράγοντες που περιγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Monsanto στο Έντυπο 10-K που κατατέθηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2015 και άλλες υποβολές της Monsanto στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http: / /www.sec.gov και στην ιστοσελίδα της Monsantowww.monsanto.com, και άλλοι παράγοντες που συζητούνται στις δημόσιες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Bayer σε www.bayer.com. Η Bayer και η Monsanto δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να ενημερώνουν την πληροφόρηση στην παρούσα επικοινωνία, εκτός εάν άλλως απαιτείται από το νόμο. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις που αποβλέπουν στο μέλλον, οι οποίες αναφέρονται μόνο στην ημερομηνία της παρούσας.

Posted in Επιχειρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *