Νιτρορύπανση

Από 15/1 με 16/2 οι αιτήσεις του προγράμματος Νιτρορύπανσης

Από 15 Ιανουαρίου Δευτέρα έως 16 Φεβρουαρίου Παρασκευή 2018 μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις για ένταξη στη γεωργοπεριβαλλοντικη δράση 10.1.04 “Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα”, όπως αναγράφεται  στην πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια Η δημόσια δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε  200 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 37 περιοχές παρέμβασης της Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής αλλαγής του ΥπΑΑΤ, όπως είχε γίνει με την βιολογική γεωργία Υπάρχουν 4 ειδικές μεθόδουςς για τους αγρότες (αγρανάπαυση, αμειψισπορά, χλωρά λίπανση σε δενδρώνες, ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά νερά) για 5 έτη.

Δείτε όλη την πρόσκληση:

Download (PDF, Unknown)

 

Posted in Ειδήσεις, Επικαιρότητα.