Απάντηση σε Επιστολή της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 14.11.2017 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (agri.ddg3.i.3(2017)5791071, EA-17-530)

Σχετ.: CHAP (2017) 2151

 

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,

Καταρχάς θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την άμεση απάντηση σας, στις από 05.07.2017, 04.09.2017 και 15.10.2017 επιστολές μας που αφορούν θέματα του ΠΑΑ 2007-2013 και 2014-2020.

Οι ίδιες επιστολές καθώς και δεκάδες άλλες, έχουν σταλεί τις ίδιες ημερομηνίες στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, το Γραφείο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε λάβαμε καμία απάντηση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, γεγονός το οποίο και θέτουμε υπόψη σας.

Ι. ΠΑΑ 2007 – 2013 Καθυστερήσεις πληρωμών

Τα όσα σας γράψαμε στις 05.07.2017 είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Σήμερα, 27.11.2017 εξακολουθούν να είναι απλήρωτα 2015-2016 καθώς επίσης παραμένουν απλήρωτες και εκκρεμότητες από τα προηγούμενα έτη 2012-2013-2014. Όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής των ενισχύσεων, δυνάμει της υπ. αρίθμ. 079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 17 παράγραφος 1 αναφέρει ότι η χορήγηση της ενίσχυσης καταβάλλεται ετησίως και για κάθε έτος εφαρμογής, και είναι η μόνη δέσμευση του Υπουργείου στην μεταξύ μας σύμβαση. Άλλωστε, οι δικαιούχοι του Μέτρου 2.1.4 Βιολογική Γεωργία του ΠΑΑ 2007-2013, εξακολουθούν να πληρώνονται από το Μέτρο 11 Ανειλημμένες Υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και άρα δυνάμει του ΕΚ 1306/2013, άρθρο 75 «Πληρωμή στους δικαιούχους» αναφέρεται «Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 67, παράγραφος 2β, πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Άρα προβλεπόταν προθεσμία για τις πληρωμές. Πέραν αυτού οφείλατε να ελέγξετε το τι συμβαίνει. Επίσης στην επιστολή σας αναφέρετε ότι κατατέθηκε αναφορά το 2015 από τον κ. Ευάγγελο Τσιομπανίδη, Πρόεδρο του ΑΚΚΕΛ, για την καθυστέρηση στην Βιολογική Κτηνοτροφία. Αποδεχθήκατε την απάντηση των Ελληνικών Αρχών ότι αντιμετώπισαν το πρόβλημα και ξανάρχισαν οι πληρωμές. Αυτό είναι αλήθεια και ντροπή μαζί. Κάποιες περιοχές σήμερα πληρώνονται Βιολογική Κτηνοτροφία για το 2013 (Αιτωλοακαρνανία). Ποιος κοροϊδεύει ποιον;

Στις 26.06.2017, όπως μας λέτε, το Υπουργείο σας ενημερώνει για ανειλημμένες υποχρεώσεις από το Μέτρο 2.1.4 ΠΑΑ 2007-2013 που μεταφέρονται στο αντίστοιχο Μέτρο 11 ΠΑΑ 2014-2020. Το συνολικό ποσό των ανειλημμένων φτάνει τα 157 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάμε γιατί συνέβη αυτό, ενώ γνωρίζατε από το 2014 και 2015 ανάλογες αναφορές (η πρώτη από εμάς στο γραφείο του κ. Hogan). Που πήγαν τα χρήματα που αναλογούσαν στο ΠΑΑ 2007-2013; Κοινή ομολογία όλων, ότι το ΠΑΑ 2007-2013 ήταν το χειρότερο που πέρασε. Ο δε ισχυρισμός μας για το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα που παρουσιάζει, δεν είναι μόνο δικός μας αλλά σχεδόν όλων των εμπλεκομένων. Δεκάδες είναι οι επιστολές διαμαρτυρίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο έλεγχος κρίνεται επιτακτικός και άμεσος. Η ευθύνη καταμερίζεται και σε εσάς και είναι τεράστια.

 

ΙΙ. ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11. Προσδιορισμός ύψους ενίσχυσης

Ο ίδιος πιστοποιημένος ανεξάρτητος φορέας (INTRAWAY) που δίνει την βεβαίωση, αναφέρει στην μελέτη ότι προέκυψαν Μη Αξιόπιστα Στοιχεία. Την μελέτη σας την έχουμε ήδη στείλει και παρακαλούμε να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. Παρακαλούμε όπως δώσετε προσοχή στις σελίδα 7 τελευταία πρόταση και σελίδες 8-9 τελευταία πρόταση της μελέτης.  Επίσης στην ίδια μελέτη τα όσα αναφέρονται και σας γράψαμε για το κόστος συναλλαγής, είναι η αλήθεια. Εμείς, μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε κατόπιν ενημέρωσης από το Ελληνικό Υπουργείο, ότι το ΄ύψος της ενίσχυσης το καθορίζετε εσείς.

Επιπλέον, σχετικά με το θέμα που αφορά τους συμβούλους, και εκεί το κόστος συναλλαγής είναι μεγάλο και θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί δράση για Γεωργικές Συμβουλές. Και εδώ υφίσταται η μη ορθή εφαρμογή του προγράμματος. Δεν σημαίνει ότι δεν ευθύνεστε για ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κράτους – Μέλους, την οποία εσείς δώσατε μέσα από τους κανονισμούς και δεν το ελέγχετε.

 

ΙΙΙ. Νεοεισερχόμενοι με περίοδο τριετούς δέσμευσης

Εκτός από τον ΕΚ 834/2007 και ο ΕΚ 1305/2013 άρθρο 29, παρ. 3, προβλέπει «ότι οι δεσμεύσεις του παρόντος μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο 5 έως 7 έτη. Όταν χορηγείται στήριξη για την μετατροπή στη βιολογική γεωργία, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη αρχική περίοδο που αντιστοιχεί στην περίοδο μετατροπής. Όταν παρέχεται στήριξη για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ετήσια παράταση μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Για τις νέες δεσμεύσεις που αφορούν τη διατήρηση και αναλαμβάνονται αμέσως μετά την εκπλήρωση της δέσμευσης κατά την αρχική περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μικρότερο χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα».

Η περίοδος μετατροπής είναι η περίοδος που αφορά το μεταβατικό στάδιο από τη συμβατική γεωργία στη βιολογική. Εάν ο καθορισμός της περιόδου δέσμευσης είναι τρία χρόνια για το πρόγραμμα, ο δικαιούχος εισπράττει την ενίσχυση και μετά αποχωρεί από το πρόγραμμα εάν δεν θέλει να συνεχίσει γιατί δεν δεσμεύεται από την νομοθεσία. Η ενίσχυση κατά συνέπεια, δεν πιάνει τόπο, γιατί δεν παράγεται βιολογικό προϊόνπαρά μόνοσυμβατικό προϊόν μεταβατικού σταδίου.  Άρα οι νεοεισερχόμενοι, περίοδο μετατροπής (μεταβατικό στάδιο), στην πρόσφατη προκήρυξη θα εισπράξουν για τρία χρόνια ενισχύσεις για συμβατικά προϊόντα και μετά θα φύγουν, ενώ όσοι εντάχθηκαν με την ίδια προκήρυξη και αφορούν δεσμεύσεις διατήρησης και παράγουν ήδη βιολογικό προϊόν, θα πρέπει σύμφωνα με την προκήρυξη να παραμείνουν στη βιολογική για 5 έτη. Αυτό το σύστημα που εγκρίνατε και επιμένετε, αφορά περιπτώσεις να γίνουν «αρπαχτές», είσαστε υπεύθυνοι και θα πρέπει να ενημερωθεί η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Συνδυασμός Μέτρου 11 με Μέτρο 10. Δεν αμφισβητείτε αυτά που λέει το άρθρο 28, παρ. 8 του ΕΚ 1305/2013 αλλά δεν μας λέτε ποιες δεσμεύσεις είναι συμπληρωματικές και συμβατές που επιτρέπονται στο συνδυασμό των μέτρων.

 

Κριτήρια Ένταξης Εκμετάλλευσης.

Τα προς ένταξη αγροτεμάχια, βάση της προκήρυξης του Μέτρου 11, έπρεπε να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2016 ήτοι 15.05.2016. Από εκεί και μετά, αγροτεμάχιο που είχε προστεθεί στην εκμετάλλευση έως την προκήρυξη (18.01.2017) δεν ήταν επιλέξιμο γιατί δεν είχε δηλωθεί, επειδή το σύστημα μετά την 15.05.2016 ήταν κλειστό. Ωστόσο τα όσα αναφέρονται στον ΕΚ 809/2014, άρθρο 15 δεν τηρούνται. Επίσης συμφωνούμε για όσα γράφετε για τον ΕΚ 640/2014. Δυστυχώς όμως για εμάς, ούτε ο ΕΚ 809/2014 Άρθρο 15, άρθρο 16, άρθρο 17 παρ. 4 και 5, άρθρο 25 παρ. 2, παρ. 3, παρ. 4, Άρθρο 26 παρ. 3, αλλά ούτε και ο ΕΚ 640/2014 άρθρο 5, παρ. 1 και 2, άρθρο 9 παρ. 1 και 3, εφαρμόζονται από το κράτος-μέλος.

 

Περιοχές NATURA 2000, ως κριτήριο επιλογής.

Δεν λέμε ότι η ένταξη αγροτεμαχίων, εφόσον αυτά ευρίσκονταιεντόςπεριοχώνNATURA2000, αντιβαίνει στις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Όμως να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό της εκμετάλλευσης δηλαδή 10% μέσα ή δίπλα εφαπτόμενο στο NATURA,και όλο το υπόλοιπο 90% της εκμετάλλευσης να βρίσκεται ακόμα σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα, αυτό αντιβαίνει τις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού. Η δε τροποποίηση του ΠΑΑ από το ελληνικού Υπουργείο, που επικαλείστε,αναφέρει ρητά ότι η εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι εντός του δικτύου NATURA.  Επομένως άλλα αξιολογήσατε και εγκρίνατε και άλλα έγιναν. Όσον αφορά το ποσό χρηματοδότησης που είχε δεσμευτεί για το παρόν πρόγραμμα, ήταν 443 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά 249 εκατομμύρια αφορούσαν στη βιολογική γεωργία και 226 στην βιολογική κτηνοτροφία, αλλά ούτε αυτό τηρήθηκε, ως όφειλε.

Τα κράτη μέλη, όπως μας λέτε, έχουν την ευθύνη να αναλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξακρίβωση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων. Αλλά την ίδια ευθύνη και μεγαλύτερη έχετε και εσείς, δηλαδή να ελέγχετε εάν αυτά όντως γίνονται.

Το να παίρνουμε ενίσχυση για αγροτεμάχιο με κριτήριο NATURA 2000 όταν αυτό βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, το θεωρούμε απάτη εις βάρος των συναδέλφων μας! Το να παίρνουμε ενίσχυση για 3 χρόνια ως νεοεισερχόμενοι και μετά να φεύγουμε γιατί δεν δεσμευόμαστε από τη νομοθεσία να παράγουμε βιολογικό προϊόν, το θεωρούμε και αυτό απάτη. Το να θεωρείτε κανείς, ως παλαιός βιοκαλλιεργητής περίοδο διατήρησης, επειδή υπέγραψε σύμβαση με πιστοποιητικό οργανισμό 10 μέρες πριν την προκήρυξη, αυτό και αν είναι απάτη… Ούτε περίοδο μετατροπής αλλά ούτε και μεταβατικό στάδιο…

Φάτε κόσμε συμβατικά προϊόντα ως βιολογικά, α) γιατί το κράτος μέλος μας έδωσε το δικαίωμα να το κάνουμε και β) γιατί δεν το έλεγξαν οι ευρωπαίοι που μου κουνούν το δάκτυλο.

Όσον αφορά τους ελέγχους για την ταυτοποίηση αγροτεμαχίων και την κανονικότητα των πράξεων των δηλώσεων ΟΣΔΕ, γεωχωρικά δεδομένα, επικρατεί ένα μπάχαλο. Επαναλαμβάνω ότι το σύστημα είναι σαθρό και σάπιο.  Ήλθε η ώρα να σπάσει το απόστημα. Και εδώ οι καταγγελίες και οι διαμαρτυρίες είναι δεκάδες.Αλήθεια, μπορείτε να μας πείτε πως ένα αγροτεμάχιο αναφοράς από ένα και ενιαίο, χρόνο με το χρόνο γίνεται 2, 3, 5 , 7 τεμάχια; Ποιος σας είπε ότι δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο; Πως θα δικαιολογήσουν οι αρμόδιοι τις παρανομίες τους; Και μην πιστέψετε ότι οι παραγωγοί κάνουν τις μεταβολές, οι παραγωγοί υποχρεώνονται από το σύστημα που αυθαιρετεί και εκβιάζονται να προσυπογράψουν αυτόν τον κατακερματισμό. Γιατί εφόσον οι δικαιούχοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την υποβολή ορθής αίτησης ενίσχυσης ή πληρωμής και θα πρέπει να προβαίνουν κατά περίπτωση στις απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές στο προεκτυπωμένο έντυπο, δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν; Γιατί οι αρμόδιες αρχές αρνούνται την διενέργεια φυσικών ελέγχων για να διορθωθούν τα σφάλματα; Γιατί τα διάσπαρτα χαρακτηριστικά τοπίου έως ένα ορισμένο ποσοστό του αγροτεμαχίου αναφοράς δεν προσδιορίζονται εφόσον αποτελούν τμήμα επιλέξιμης έκτασης; Γιατί δεν έχουν απεικονιστεί οι περιοχές οικολογικής εστίασης, οι οποίες και αυτές είναι επιλέξιμες από το 2014; Γιατί δεν ενημερώθηκαν έως σήμερα οι δικαιούχοι του προγράμματος του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013 Βιολογική Γεωργία, ότι εφόσον εξακολουθούν να πληρώνονται από τις ανειλημμένες για τα έτη 2014-2015-2016, υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους με βάση τις σχετικές τροποποιήσεις της γραμμής βάσης και τις σχετικές υποχρεώσεις των άρθρων 43-46 του ΕΚ 1307/2013; Ποιος γνωρίζει ότι ισχύει το νέο σύστημα ελέγχου για τις διοικητικές κυρώσεις; Γιατί δεν απαντούσαν όταν ένα χρόνο πριν, εγγράφως διατυπώσαμε το ερώτημα; Γιατί δεν τροποποιήθηκαν οι αρχικές συμβάσεις; Τι προσπαθούν να κρύψουν;

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και να επιληφθείτε των θεμάτων για να αρθούν οι αδικίες που έχουν υπομείνει οι Έλληνες Βιοκαλλιεργητές και Βιοκτηνοτρόφοι. Τα όσα σας έχουμε γράψει στην επιστολή μας, δεν είναι ισχυρισμοί δικοί μας, είναι η πραγματική αλήθεια και μπορούμε να την αποδείξουμε με δεκάδες έγγραφα, εφόσον το θελήσετε.

Δεδομένου ότι τα προβλήματα που σας έχουμε αναφέρει εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους, όπως ισχυρίζεστε, εμείς επιμένουμε ότι ακόμη και αν αυτό ισχύει, οφείλετε να ελέγξετε για μη ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και μη τήρηση των κανονισμών.

Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει λόγων μη συμμόρφωσης. Ζητήσαμε να προβείτε σε ενέργειες προστασίας των Ελλήνων Βιοκαλλιεργητών – Βιοκτηνοτρόφων. Ζητήσαμε να μην ευθυγραμμίζεστε με το σαθρό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν καταγγείλει οι πάντες στην πατρίδα μας, ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν.

Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν σε πείσμα αυτών που θέλουν να σιωπήσουμε.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για το χρόνο σας.

Σπάρτη, 27/11/2017 

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας

Ο ΠρόεδροςΚαραμπάσης Δημήτρης 

 

 

Υ.Γ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που θα κάνετε από τις 7 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017, θα πιάσει τόπο. 

 

Posted in Ειδήσεις.